Regler i ligaen

Hvem kan deltage i Adventurespejd-ligaen?

Helt overordnet er reglerne tænkt meget enkelt, så det er muligt for alle storespejdere og seniorer at blive en del af ligaen og få glæde af mange store oplevelser den byder på. Det kræver blot, at du tilmelder din patrulje, og den er velkommen uanset hvilket korps du er fra. Adventurespejd-ligaen er for alle spejdere i Danmark, og vi håber din patrulje er klar til at dyste om at blive Danmarks sejeste af slagsen.

Regler for at deltage som patrulje

 • En patrulje er defineret med et fast patruljenavn igennem hele sæsonen

 • Patruljer kan tilmelde sig adventurespejd-ligaen løbende igennem sæsonen. Registrering åbner d. 30. april kl 18.00

 • En patrulje kan højst bestå af 8 medlemmer. Hvert medlem kan være tilknyttet flere patruljer i ligaen

 • Der kan registreres yderligere personer i patruljen fra løb til løb

 • For hvert løb skal patruljen registrere, hvilke personer, der deltager. Der kan ikke opnås point til ligaen, hvis man har deltagere i patruljen, der ikke er registreret i liga-patruljen

 • Når en person er registreret i patruljen, gælder det for resten af sæsonen. Det er derfor ikke muligt at fjerne medlemmer fra patruljen igen. Dog kan der gives dispensation for denne regel, ved særlige tilfælde så som længerevarende sygdom mv. Ret da henvendelse til ligaens arbejdsgruppe på info@adventurespejd.dk

 • Patruljemedlemmer skal være indmeldt i ligapatruljen før et løbs start, hvis de vil deltage og score point til en ligapatrulje på det pågældende løb

 • For sjakløb, hvor patruljestørrelsen skal være under 4 personer har en patrulje mulighed for at tilmelde sig med mere end et sjak. Det bedst placerede sjak giver points til patruljen. Ved deltagelse på Alligator, Sværdkamp og Dilleløbet gives dispensation for reglen omkring fast patruljenavn. Vær dog opmærksom på, at anvende det rigtige patrulje-id

 • De enkelte løb er selvbestemmende ift. pointgivning. Kommentarer eller opdagede fejl skal rettes til de enkelte løb, der selvstændigt tager stilling til, om der skal rettes i stillingen. Løbene melder dette til ligaens point-ansvarlige

Konkurrenceklasser

Ligaen har to klasser:

 • Tropspejder

 • Seniorspejder

En patrulje tilmelder sig enten som trops- eller seniorpatrulje, og hvis der ønskes at opnå point i ligaen skal man deltage i tilsvarende aldersgruppe på løb. Der kan ikke gives point til ligaen, hvis man har fået dispensation til at afvige fra løbets gældende aldersbegrænsninger eller patruljestørrelser.

Ligaen kårer altså 2 vinder-patruljer årligt

Pointgivning i ligaen

 • Alle løb i ligaen giver samme pointsats (vægtes ens)

 • Gennemførelse af løb giver 5 point i ligaen uanset placering (besøgspoint)

 • Patruljens opnåede placering på løbet omregnes til placeringspoint i ligaen efter skalaen: 100, 93, 86, 79, 72, 69, 66, 63, 60, 57, 54, 51, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

 • En placering efter nummer 40 giver derfor ingen placeringspoint

 • Patruljens placeringspoint er summen af patruljens fire bedste placeringer i den samlede sæson

Afslutning af ligaen

Ved sæsonens afslutning opgøres det samlede antal points for hver patrulje. Ved pointlighed tælles antallet af 1. pladser. Ved stadig pointlighed tælles alle vinderpoints med. Ved stadig pointlighed deles titlen som vinder af Adventurespejd Ligaen.

Har du spørgsmål til reglerne?

Har du et spørgsmål til reglerne i ligaen, kan du sende en mail til.

regler@adventurespejd.dk

Vi vil forsøge at svare så hurtigt som muligt på dit spørgsmål.